Schoolgebouwen

Onderhoud en kwaliteitsverbetering schoolgebouwen

Sinds 1 januari 2015 zijn niet langer de gemeenten, maar schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en de kwaliteitsverbetering van schoolgebouwen. Zit u in een schoolbestuur en ziet u door de bomen van regelgeving het bos niet meer? JKVM is gespecialiseerd in vastgoedmanagement van primair onderwijs en schiet u graag te hulp!

Bij het maken van meerjarenonderhoudsplannen (10 of 15 jaar) of kwaliteitsverbeteringsplannen (denk aan een opwaardering van ventilatienormen) houdt JKVM rekening met de post ‘bekostiging materiële instandhouding’. Zodat uw school altijd binnen budget en volgens de overheidsregels in een kwalitatief goede staat verkeert.

JKVM:
· stelt een doordacht meerjarenonderhoudsplan of kwaliteitsverbeteringsplan op.
· begeleidt u bij de realisatie van het plan (bijvoorbeeld de leverancierselectie).
· geeft u bouwadvies.
· zorgt voor uitvoeringsbegeleiding tijdens de werkzaamheden.

Nieuwbouw

Bij de nieuwbouw van een school komt heel wat kijken. JKVM neemt u alle zorgen uit handen. In de startfase voert JKVM de gesprekken met de gemeente. En zodra het nieuwbouwproject aanvangt, begeleidt JKVM het hele traject: van het maken van werkomschrijvingen en offertes aanvragen tot en met de oplevering en eventuele garantiekwesties.

Uiteraard in goed overleg met het schoolbestuur. Vanuit een gestructureerd plan en inclusief becijfering van alle kosten. Rekening houdend met:
· energie- en duurzaamheidsaspecten
· het educatieve karakter van de school
· goede leer- en arbeidsomstandigheden

Specialisaties

U kunt bij JKVM ook terecht voor:
· Regulier vastgoedmanagement
· VvE beheer
· Leegstandsbeheer
· Bouwadvies

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op!